Einamasis automobilio remontas – tai darbai, kurie atliekami eksploatuojant automobilį.